Andersson&Sjöblom Technical Management

Tjänster

Tekniskt stöd – på hög nivå

ASTM strävar efter att erbjuda alltifrån enskilda konsulttjänster till totalledning av ett projekt. Nedan presenterar vi i detalj vilka typer av tjänster och konsulter vi erbjuder.

Andersson&Sjöblom Technical Management

Tekniskt Stöd

Teknisk Administration

Geodetisk Mätning

Conreg Instrument

ASTM erbjuder tekniskt stöd som kompletterar ert team på alla typer av byggnationsprojekt. Detta kan vara allt ifrån byggledning vid byggnation av en bro i ett infrastrukturprojekt till att vara teknisk sakkunnig vid gjutning av fundament till en ny kraftledning. Nedan presenterar vi en del av de roller våra tekniska konsulter kan ta:

Projektledare

Byggledare

Platschef

Arbetsledare

Entreprenadingenjör

Kontrollansvarig PBL

Användarutbildning

Vi har länge arbetat med stora anläggningsprojekt och vet hur mycket dokumentation som uppstår och hur kostsam administrationen kan bli. ASTM har därför tagit fram ett prisvärt erbjudande för just teknisk administration för att stötta entreprenörer och beställare.

Dokumenthantering:

I ert system

I vårt system

Arbete på:

Ert kontor

Distans

Program

Chaos (Trafikverket)

Alfresco (SvK)

iBinder

ByggNet

SharePoint

ProjectPlace

Geometri och position är av yttersta vikt för varje projekt, och därför anser vi att geodetiskt stöd är nödvändigt i alla stadier av byggnationen. Geodetiska tjänster är nödvändiga vid design, byggnation och exploatering. Geodetiskt stöd hjälper projektet att slutföras i tid och med god kvalitetsgeometri. Följande tjänster kan våra mätingenjörer utföra på era projekt:

Produktionsinmätning

Byggutsättning

Projekteringsinmätning

Stomnät

Kontrollmätning

Volym- och massberäkning

Precisionsavvägning

ConReg betongmognadsmätare är ett välanvänt instrument i norra och Västeuropa och spelar en stor roll för infrastruktur- och byggbranchen. ConReg ger information om styrka, temperatur och mognadsgraden av betongen i en konstruktion. Att fokusera på var och en av dessa egenskaper leder till en bättre slutprodukt. Mer information om instrumentet hittar du i länken (broschyren) nedan.:

Genomförande av test

Total dataanlys

Leverantör av ConReg

Leverantör av tillbehör

Användarutbildning

LADDA NED BROSCHYR

Andersson&Sjöblom Technical Management
Andersson&Sjöblom Technical Management

Tjänster

Fyra konstruktionssteg

BYGGSKEDE 1

I detta skede avgörs det hur slutresultatet av projektet kommer att bli. Projektering, val av entreprenadform, myndighets kontakter samt tidplanering är del av posterna som ska hanteras.

ASTM Group kan för investerare hantera följande delar:

 • Framtagande av förslag på entreprenadform
 • Framtagande av tidplan
 • Hantering av administrativa uppgifter
Andersson&Sjöblom Technical Management

BYGGSKEDE 2

I detta skede är följande delar av största vikt; produktionsplanering, upphandling av entreprenörer och framtagande av administrativa rutiner. Utöver detta ska en budget fastställas för uppdraget.

ASTM Group kan för investerare hantera följande delar:

 • Produktionsplanering med tillhörande kvalitetsystem
 • Stöd vid upphandling av entreprenörer
 • Utvärdering av offerter
 • Framtagande av administrativa rutiner
 • Stöd vid framtagande av budget

ASTM Group kan för entreprenörer hantera följande delar:

 • Stöd vid val av produktionsmetoder
 • Stöd vid upphandling av underentreprenörer
 • Stöd vid upphandling av leverantörer
 • Projektanpassa kvalitetsystemet
 • Projektanpassa arbetsmiljösystemet
 • Framtagande av administrativa rutiner
 • Stöd vid framtagande av projektbudget
 • Stöd vid framtagande av produktionstidplan
 • Hantering av administrativa uppgifter
Andersson&Sjöblom Technical Management

BYGGSKEDE 3

Detta skede ska inte startas förrän Byggskede 1 och Byggskede 2 är slutfört.

Produktionsstyrning, kvalitetstyrning, arbetsmiljöarbete och ekonomistyrning är några av momenten som ska utföras i detta skede.

ASTM Group kan för investerare hantera följande delar:

 • Kontroll av produktionen
 • Ekonomisk uppföljning
 • Bevakning av arbetsmiljöarbetet
 • Utsättning och inmätning
 • Hanteringa förbesiktningar
 • Hantering av administrativa uppgifter

ASTM Group kan för entreprenörer hantera följande delar:

 • Arbetsledning för olika yrkesgrupper
 • Kvalitetsingenjör
 • Utsättning och inmätning
 • Hantering av ekonomin
 • Framtagande av tidplaner
 • Hantering av administrativa uppgifter
Andersson&Sjöblom Technical Management

BYGGSKEDE 4

I detta skede ska uppdraget avslutas och överlämnas till drifttagarna.

Slutbesiktning, framtagande av relationshandlingar och slutreglering av ekonomi är några av dom stora posterna som ska utföras.

ASTM Group kan för investerare hantera följande delar:

 • Stöd vid slutbesiktning
 • Slutreglering av ekonomi
 • Framtagande av relationshandlingar
 • Framtagande av driftinstruktioner
 • Hantering av administrativa uppgifter

ASTM Group kan för entreprenörer hantera följande delar:

 • Hantering av slutdokumentation
 • Slutreglering av ekonomi
 • Överlämnande av relationshandlingar
 • Hantering av administrativa uppgifter
Andersson&Sjöblom Technical Management