Andersson&Sjöblom Technical Management

Tjänster

Tekniskt stöd – på hög nivå

ASTM strävar efter att erbjuda konsulttjänster inom elkraft och infrastruktur. Nedan presenterar vi vilka typer av tjänster och konsulter vi erbjuder i detalj:

Andersson&Sjöblom Technical Management

Projekterings-ledning

Teknisk Administration

Tekniskt Stöd

Oberoende av projekteringens storlek och komplexitet, hanterar ASTM tillsammans med projekteringspartners mindre till större projekt inom elkraft och infrastruktur. ASTM Group arbetar tillsammans med partner utifrån vad som krävs för tillämpa teknisk praxis och standard för genomförande av projekteringen.

Projektering av:

Elkraft

Infrastruktur

ASTM erbjuder er tekniskt stöd inom elkraft och infrastrukturprojekt. Vi har kunskapen och resurserna för att delta i projekt från tidigt skede till färdigställt projekt. ASTMs tekniska konsulter kan stödja med:

Byggledare

Projektledare

Byggledare, Klass I betong

Platschef

Arbetsledare

Entreprenadingenjör

Kontrollansvarig PBL

Byggplatsuppföljare, BPU

ASTM har sedan många år erfarenhet av att arbeta i mindre till större projekt och kan erbjuda teknisk administration för att stödja investerare och entreprenörer.

Dokumenthantering:

I ert system

I vårt system

Arbeta på

Ert kontor

Distans

Program:

Alfresco (SvK)

iBinder

ProjectPlace

SharePoint

Geometri och positionering är av grundläggande betydelse för varje projekt, och därför nödvändig i alla stadier av byggprocessen, från projektering, byggnation till exploatering. Geodetiska mättjänster i byggprocessen förbättrar effektiviteten, ekonomin och kvalitetskontrollen av utfört arbete. ASTM, med sina mätingenjörer, erbjuder följande tjänster:

Inmätning / Utsättning

Projekteringsinmätning

Stomnät

3D modeller och maskinstyrning

Sättnings- och kontrollmätning

Utstakning och Lägeskontroll

Mängdberäkning / Mängdreglering

Relationshandlingar

ConReg betongmognadsmätare är ett instrument av stor betydelse för betongindustrin. ConReg ger information om hållfasthet, temperatur och mognadsgraden av betongen i konstruktionen. Att använda ConReg´s mätresultat istället för att få resultat från den kubiska betongproverna är av fördel, särskilt i den tidigaste fasen av betong härdningen för optimering av arbetsprocessen. ConReg används i stor utsträckning i norra och västra Europa och ASTM är distributör av instrument för att utveckla marknaden på Balkan. ASTMs ingenjörer kan utföra följande tjänster i dina projekt:

Leverantör av ConReg

Användarutbildning

Mätningar på arbetsplats

Analys av temperatur och sprickrisk

Slutrapporter av mätresultat

LADDA NED BROSCHYR

Andersson&Sjöblom Technical Management
Andersson&Sjöblom Technical Management

Fyra byggskeden

BYGGSKEDE 1

I detta skede avgörs det hur slutresultatet av projektet kommer att bli. Projektering, val av entreprenadform, myndighets kontakter samt tidplanering är del av posterna som ska hanteras.

ASTM Group kan för investerare hantera följande delar:

 • Framtagande av förslag på entreprenadform
 • Framtagande av tidplan
 • Hantering av administrativa uppgifter
Andersson&Sjöblom Technical Management

BYGGSKEDE 2

I detta skede är följande delar av största vikt, produktionsplanering, upphandling av entreprenörer och framtagande av administrativa rutiner. Utöver detta ska en budget fastställas för uppdraget.

ASTM Group kan för investerare hantera följande delar:

 • Produktionsplanering med tillhörande kvalitetsystem
 • Stöd vid upphandling av entreprenörer
 • Utvärdering av offerter
 • Framtagande av administrativa rutiner
 • Stöd vid framtagande av budget

ASTM Group kan för entreprenörer hantera följande delar:

 • Stöd vid val av produktionsmetoder
 • Stöd vid upphandling av underentreprenörer
 • Stöd vid upphandling av leverantörer
 • Projektanpassa kvalitetsystemet
 • Projektanpassa arbetsmiljösystemet
 • Framtagande av administrativa rutiner
 • Stöd vid framtagande av projektbudget
 • Stöd vid framtagande av produktionstidplan
 • Hantering av administrativa uppgifter
Andersson&Sjöblom Technical Management

BYGGSKEDE 3

Detta skede ska inte startas förrän Byggskede 1 och Byggskede 2 är slutfört.

Produktionsstyrning, kvalitetstyrning, arbetsmiljöarbete och ekonomistyrning är några av momenten som ska utföras i detta skede.

ASTM Group kan för investerare hantera följande delar:

 • Kontroll av produktionen
 • Ekonomisk uppföljning
 • Övervakning av arbetsmiljön
 • Utsättning och inmätning
 • Hantering av förbesiktningar
 • Hantering av administrativa uppgifter

ASTM Group kan för entreprenörer hantera följande delar:

 • Arbetsledning för olika yrkesgrupper
 • Kvalitetsingenjör
 • Utsättning och inmätning
 • Hantering av ekonomin
 • Framtagande av tidplaner
 • Hantering av administrativa uppgifter
Andersson&Sjöblom Technical Management

BYGGSKEDE 4

I detta skede ska uppdraget avslutas och överlämnas till drifttagarna.

Slutbesiktning, framtagande av relationshandlingar och slutreglering av ekonomi är några av dom stora posterna som ska utföras.

ASTM Group kan för investerare hantera följande delar:

 • Stöd vid slutbesiktning
 • Slutreglering av ekonomi
 • Framtagande av relationshandlingar
 • Framtagande av driftinstruktioner
 • Hantering av administrativa uppgifter

ASTM Group kan för entreprenörer hantera följande delar:

 • Hantering av slutdokumentation
 • Slutreglering av ekonomi
 • Överlämnande av relationshandlingar
 • Hantering av administrativa uppgifter
Andersson&Sjöblom Technical Management