Andersson&Sjöblom Technical Management

Usluge

Ekspertska tehnička podrška

ASTM nastoji ponuditi konsultantske usluge u elektroenergetici i infrastrukturi. U nastavku vam detaljno predstavljamo vrste usluga i konsultanata koje nudimo:

Andersson&Sjöblom Technical Management

Design Management

Tehnička Administracija

Tehnička Podrška

Bez obzira na obim i kompleksnost projekta, ASTM zajedno sa svojim partnerima , projektantskim firmama, rukovodi manjim i većim projektima u oblasti elektro energije te iz oblasti infrastrukture. ASTM Group sa partnerskim projektantskim firmama saradnju bazira na osnovu onoga što je potrebno za primenu tehničke prakse i standarda u procesu projektovanja i implementacije projekta.

Projektovanje:

Električna energija

Infrastrukura

ASTM vam nudi tehničku podršku u oblastima elektroenergetike i infrastrukture. Imamo znanje i resurse pomoću kojih možemo da učestvujemo u projektima od najranije faze do konačnog završetka projekta. ASTM-ovi tehnički konsultanti mogu biti podrška kao:

Menadžer izgradnje

Projekt menadžer

Menadžer izgradnje, ekspert za beton

Šef gradilišta

Nadzorni organ

Građevinski inženjeri

Menadžer kontrole kvaliteta

Kontrola gradilišta

ASTM ima dugi niz godina iskustva u radu od malih do velikih projekata i može ponuditi tehničku administraciju za podršku investitorima i izvođačima.

Dokumentacija:

U vašem sistemu

U našem sistemu

Rad iz:

Vaših kancelarija

Naših kancelarija

Programi

Alfresco (SvK)

iBinder

ProjectPlace

SharePoint

Geometrija i pozicija su od fundamentalnog značaja za svaki projekat i zato je geodetska podrška neophodna u svim fazama procesa izgradnje, od projektovanja, izgradnje, do eksploatacije. Geodetska podrška u procesu izgradnje direktno poboljšava efikasnost, ekonomičnost i kontrolu kvaliteta izvedenih radova. ASTM, sa svojim geodetskim inženjerima nudi sledeće usluge:

Geodetsko merenje / obeležavanje

Geodetsko merenje za potrebe projektovanja

Geodetska mreža

3D modeli i “Machine control”

Praćenje sleganja objekta I tla

Iskolčavanje I kontrola položaja

Računanje / Praćenje količina

Crteži izvedenog stanja

ConReg, instrument za merenje zrelosti betona predstavlja uređaj od velike važnosti industriju betona. ConReg pruža informacije o čvrstoći, temperaturi i stepenu zrelosti betona u konstrukciji. Korišćenje rezultata dobijenih mjerenjem ConReg instrumentom umesto rezultata dobijenih ispitivanjem betonskih kocki je posebno korisno u najranijoj fazi očvršćavanja betona radi optimizacije radnog procesa. Primena ConReg instrumenta je vrlo rasprostranjena u severnoj i zapadnoj Evropi, a ASTM je distributer instrumenata sa ciljem razvoja tržišta na Balkanu. Naši inženjeri nude sledeće usluge za vaše projekte:

Snabdevanje ConReg instrumentom

Obuka korisnika i tehnička podrška

Ispitivanje na gradilištu

Analiza rizika pojave prslina

Završni izveštaj analize

PREUZETI BROŠURU

Andersson&Sjöblom Technical Management
Andersson&Sjöblom Technical Management

Četiri faze izgradnje

PRVA FAZA IZGRADNJE

U ovoj fazi izgradnje donosi se odluka o konačnom izgledu projekta. Glavne aktivnosti su projektovanje, odabir podizvođača, saradnja sa javnom upravom i izrada dinamičkih planova.

ASTM Group može za investitore obaviti sledeće poslove:

 • Pripremanje predloga ugovora
 • Izrada dinamičkog plana
 • Upravljanje administrativnim poslovima
Andersson&Sjöblom Technical Management

DRUGA FAZA IZGRADNJE

U ovoj fazi izgradnje glavne aktivnosti su planiranje izgradnje, izbor izvođača radova, priprema administrativnih procedura i izrada predmera i predračuna radova na kompletnom projektu.

ASTM Group može za investitore obaviti sledeće poslove:

 • Planiranje izgradnje uzimajući u obzir kvalitet
 • Podršku u izboru izvođača
 • Vrednovanje pristiglih ponuda
 • Razvoj administrativnih procedura
 • Podršku u izradi predmera i predračuna

ASTM Group može za izvođače obaviti sledeće poslove:

 • Podršku u izboru načina izgradnje
 • Podršku u izboru podizvođača
 • Podršku u izboru dostavljača
 • Prilagođavanje sistema kvaliteta projektu
 • Prilagođavanje radnog okruženja projektnim potrebama
 • Razvoj administrativnih procedura
 • Podršku u pripremi budžeta za projekat
 • Podršku u izradi dinamičkog plana
 • Upravljanje administrativnim poslovima
Andersson&Sjöblom Technical Management

TREĆA FAZA IZGRADNJE

U ovoj fazi, glavne aktivnosti su rukovođenje izgradnjom, kontrola kvaliteta, briga o radnom okruženju i upravljanje finansijama.

ASTM Group može za investitore obaviti sledeće poslove:

 • Nadzor izgradnje
 • Praćenje financijskih troškova
 • Nadzor radnog okruženja i uslova rada
 • Geodezija (merenje i obeležavanje)
 • Procenu i kontrolu izvedenih radova
 • Upravljanje administrativnim poslovima

ASTM Group može za izvođače obaviti sledeće poslove:

 • Rukovođenje gradilištem
 • Tehničko rukovodstvo
 • Geodezija (merenje i obeležavanje)
 • Upravljanje finansijama projekta
 • Izradu dinamičkih planova
 • Upravljanje administrativnim poslovima
Andersson&Sjöblom Technical Management

ČETVRTA FAZA IZGRADNJE

U ovoj fazi projekat se završava i vrši se primopredaja objekta. Glavne aktivnosti su završna procena, izrada konačnog zapisnika o postojećem stanju objekta i konačni obračun.

ASTM Group može za investitore obaviti sledeće poslove:

 • Asistiranje pri završnoj proceni
 • Konačni obračun
 • Izrada konačnog zapisnika o postojećem stanju objekta
 • Izradu uputstva za upotrebu i upravljanje objektom
 • Upravljanje administrativnim poslovima

ASTM Group može za izvođače obaviti sledeće poslove:

 • Arhiviranje dokumentacije
 • Konačni obračun
 • Primopredaju dokumentacije
 • Upravljanje administrativnim poslovima
Andersson&Sjöblom Technical Management