Andersson&Sjöblom Technical Management

Usluge

Ekspertska tehnička podrška

Cilj ASTM-a je da ponudi sve od pojedinačnih konsultantskih usluga do vođenja projekata u celosti. U nastavku je detaljna prezentacija usluga i konsultanata koje nudimo.

Andersson&Sjöblom Technical Management

Design Management

Tehnička Administracija

Tehnička Podrška

Geodetske Usluge

ConReg Instrument

Bez obzira na obimnost i kompleksnost projekta, ASTM zajedno sa partnerima za projektovanje rukovodi od manjih do velikih projekata u raznim tehnološkim oblastima. ASTM Group sa partnerima za projektovanje saradnju bazira na osnovu potrebe za primenu tehničke prakse i standarda u proces projektovanja i implementaciju projekta.

Projektovanje:

Energetski sektor

Putevi / Železnice

Brane

Mostovi

Industrijski objekti

Usluge:

BIM modelovanje

Analiza prslina

Specifikacija armature

Planovi za urbanističko planiranje

ASTM nudi tehničku podršku koja je odličan dodatak vašem timu u svim projektima izgradnje. To može biti bilo šta od rukovođenja izgradnjom mostova u infrastrukturnim projektima do tehničke ekspertize prilikom betoniranja temelja novog dalekovoda. U nastavku vam predstavljamo neke od usluga koje naši konsultanti mogu da pruže:

Rukovodilac projekta

Rukovodilac izgradnje

Šef gradilišta

Nadzor

Rukovodilac kontrole kvaliteta

Rukovodilac projektovanja

Tehnička ekspertiza

Već dugo radimo na velikim građevinskim projektima i znamo koliko je dokumentacija obimna i koliki troškovi vođenja administracije mogu biti. ASTM je razvio pristupačnu ponudu, isključivo za tehničku administraciju, kao pomoć izvođačima i investitorima.

Dokumentacija:

U vašem sistemu

U našem sistemu

Rad iz:

Vaše kancelarije

Naših kancelarija

Programi

Chaos (Trafikverket)

Alfresco (SvK)

iBinder

ByggNet

SharePoint

ProjectPlace

Geometrija i položaj su od fundamentalnog značaja za svaki projekat i zbog toga smatramo da je geodetska podrška neophodna u svim fazama izgradnje. Geodetske usluge su neophodne u fazi projektovanja, fazi izgradnje kao i u fazi eksploatacije. Geodetska podrška omogućava da projekat bude završen na vreme i sa kvalitetnom geometrijom. ASTM može da ponudi sledeće geodetske usluge:

Merenje na gradilištu

Obeležavanje na gradilištu

Topografski premer za projektovanje

Geodetska mreža

Kontrola izvedenih radova

Računanje količina

Precizna kontrola

ConReg, instrument za merenje zrelosti betona, predstavlja uređaj od velikog značaja za industriju betona, i njegova primena je vrlo rasprostranjena u zemljama Severne i Zapadne Evrope. Instrument daje podatke o čvrstoći, temperaturi i zrelosti betona u konstrukciji. Posvećivanjem posebne pažnje svakom od ovih svojstava dobija se kvalitetniji krajnji proizvod. Na dole navedenom linku (brošuri) možete saznati više o instrumentu:

Sprovođenje ispitivanja

Kompletna analiza podataka

Prodaja ConReg instrumenta

Prodaja prateće opreme

Obuka i podrška ConRega

PREUZETI BROŠURU

Andersson&Sjöblom Technical Management
Andersson&Sjöblom Technical Management

Usluge

Četiri faze izgradnje

PRVA FAZA IZGRADNJE

U ovoj fazi izgradnje donosi se odluka o konačnom izgledu projekta. Glavne aktivnosti su projektovanje, odabir podizvođača, saradnja sa javnom upravom i izrada dinamičkih planova.

ASTM Group može za investitore obaviti sledeće poslove:

 • Pripremanje predloga ugovora
 • Izrada dinamičkog plana
 • Upravljanje administrativnim poslovima
Andersson&Sjöblom Technical Management

DRUGA FAZA IZGRADNJE

U ovoj fazi izgradnje glavne aktivnosti su planiranje izgradnje, izbor izvođača radova, priprema administrativnih procedura i izrada predmera i predračuna radova na kompletnom projektu.

ASTM Group može za investitore obaviti sledeće poslove:

 • Planiranje izgradnje uzimajući u obzir kvalitet
 • Podršku u izboru izvođača
 • Vrednovanje pristiglih ponuda
 • Razvoj administrativnih procedura
 • Podršku u izradi predmera i predračuna

ASTM Group može za izvođače obaviti sledeće poslove:

 • Podršku u izboru načina izgradnje
 • Podršku u izboru podizvođača
 • Podršku u izboru dostavljača
 • Prilagođavanje sistema kvaliteta projektu
 • Prilagođavanje radnog okruženja projektnim potrebama
 • Razvoj administrativnih procedura
 • Podršku u pripremi budžeta za projekat
 • Podršku u izradi dinamičkog plana
 • Upravljanje administrativnim poslovima
Andersson&Sjöblom Technical Management

TREĆA FAZA IZGRADNJE

U ovoj fazi, glavne aktivnosti su rukovođenje izgradnjom, kontrola kvaliteta, briga o radnom okruženju i upravljanje finansijama.

ASTM Group može za investitore obaviti sledeće poslove:

 • Nadzor izgradnje
 • Praćenje financijskih troškova
 • Nadzor radnog okruženja i uslova rada
 • Geodezija (merenje i obeležavanje)
 • Procenu i kontrolu izvedenih radova
 • Upravljanje administrativnim poslovima

ASTM Group može za izvođače obaviti sledeće poslove:

 • Rukovođenje gradilištem
 • Tehničko rukovodstvo
 • Geodezija (merenje i obeležavanje)
 • Upravljanje finansijama projekta
 • Izradu dinamičkih planova
 • Upravljanje administrativnim poslovima
Andersson&Sjöblom Technical Management

ČETVRTA FAZA IZGRADNJE

U ovoj fazi projekat se završava i vrši se primopredaja objekta. Glavne aktivnosti su završna procena, izrada konačnog zapisnika o postojećem stanju objekta i konačni obračun.

ASTM Group može za investitore obaviti sledeće poslove:

 • Asistiranje pri završnoj proceni
 • Konačni obračun
 • Izrada konačnog zapisnika o postojećem stanju objekta
 • Izradu uputstva za upotrebu i upravljanje objektom
 • Upravljanje administrativnim poslovima

ASTM Group može za izvođače obaviti sledeće poslove:

 • Arhiviranje dokumentacije
 • Konačni obračun
 • Primopredaju dokumentacije
 • Upravljanje administrativnim poslovima
Andersson&Sjöblom Technical Management