Andersson&Sjöblom Technical Management

TEKUĆI PROJEKTI

VÄSTLÄNKEN (ZAPADNA ŽELEZNIČKA VEZA) - E05 KORSVÄGEN

VASTERGOTLAND

Tip projekta: ŠEF GRADILIŠTA

Glavni servisi: Tehnička podrška

Servisi: Infra Railway

Andersson&Sjöblom Technical Management

NARUČIOC

Andersson&Sjöblom Technical Management

”Västlänken” (Zapadna železnička veza) je projekat izgradnje osam kilometara duge dvokolosečne pruge sa tri podzemne stanice do čijih će perona voditi nekoliko stepeništa. 
Početak podzemne trase dvokolosečne pruge je kod Olskroken-a, na zapadu, a završava se kod Almedal-a, na istoku.
Centralen, Haga i Korsvägen su lokacije podzemnih stanica.
Nakon završetka projekta grad Geteborg će biti u mogućnosti da udvostruči železnički saobraćaj. 
Projekat čine četiri dela, Olskroken, Centralen, Haga i Korsvägen.
ASTM, u ulozi rukovodioca izgradnje tokom izvodjenja zemljanih, betonskih i gradjevinskih radove faze projekta ”E05 Korsvägen”, je deo interne organizacije Trafikverket-a.