Andersson&Sjöblom Technical Management

07.09.2020

RAZVOJ SISTEMA KVALITETA ZA IZGRADNJU PODSTANICA I DALEKOVODOVA

Andersson&Sjöblom Technical Management

ASTM AB je u završnoj fazi da razvije kompletan sistem kvaliteta za građevinske radove za izgradnju trafostanica i dalekovoda na Švedskom tržištu. Sistemi kvaliteta će se koristiti u okviru ASTM Grupe, ali i biti ponuđeni našim kupcima i partnerima. Za više informacija kontaktirajte Andreasa Sjobloma