Andersson&Sjöblom Technical Management

07.07.2020

Podkonsultant - ASTM doo Beograd

Andersson&Sjöblom Technical Management

Od 1. oktobra 2020, sklopljen je ugovor sa pod-konsultantom sa angažovanjem u ASTM doo Beograd na poziciji menadžera projekta