Logo

Andersson & Sjöbloms Technical Management ABs hantering av personuppgifter (GDPR)

Andersson&Sjöblom Technical Management AB (ASTM AB) värnar om individers rätt att bestämma över sina personuppgifter. Därför har vi förenklat vår insamling och användning av personuppgifter för er trygghets skull. Vi har utöver detta vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder så att de personuppgifter som sparas alltid kommer att vara skyddade ifrån obehörig access, förändring, utskickande, förstörelse eller andra former av otillåten hantering. En personuppgift bevaras alltid som inkommen. Nedan presenterar vi hur vi, om ni frivilligt skickar in, tar hand om era personuppgifter.

När samlar vi in personuppgifter och vilka personuppgifter samlar vi in?

Vår hemsida är designerad och uppbyggd på så sätt att den endast innebär en presentation av vårt företag, våra tjänster och projekt. Inga inloggningar eller överlämnanden av personuppgifter krävs vid besökande av vår webbplats, www.astm.se och alla undersidor. De gånger en personuppgift samlas in på vår hemsida är de gånger ni frivilligt överlämnar dessa. Detta sker vid två tillfällen:


Ni kommer att godkänna denna policy/villkor innan ni skickar in något av de formulären. De personuppgifter vi samlar in på dessa ställen är:


Notera att ert personnummer INTE får finnas med i något mail/bilaga. Får vi in ett personnummer via hemsidan kommer detta att raderas omgående. De personuppgifter vi INTE samlar in och vill att ni INTE skickar in till oss är följande:

Varför samlar vi in personuppgifter och hur länge sparar vi dessa?

Vi samlar in personuppgifter i de två, ovan nämnda, fallen: ”kontaktformulär” och ”spontanansökningsformulär”. Nedan beskrivs varför vi samlar in personuppgifter i dessa: Kontaktformulär: Här samlas era personuppgifter in för att enkelt kunna återkoppla till er via mail/telefon när ni har skickat in ett meddelande. Här kan exempelvis en fråga om vårt bolag inkomma eller ett förslag på samarbete. Dessa uppgifter sparas endast tills ärendet är utrett, t.ex. att vi har besvarat er fråga och ni är nöjda med svaret. Övergår ärendet till ett samarbete, eller liknande, övergår även era personuppgifter till vår kunddatabas där vi sparar de så länge samarbetet pågår och så länge lagar kräver att vi spar information. Spontanansökningsformulär: Här samlas era personuppgifter in för att utvärdera en eventuell anställning. Alla CVn som kommer in kommer att sparas i 1 års tid för att ge er största chans att vara med i eventuella urvalsprocesser som sker löpande vid behov. Vill ni att ert CV ska tas bort tidigare så får ni kontakta oss enligt nedan nämnd e-post.

Vem är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter och vem har tillgång till dessa?

Andersson&Sjöblom Technical Management AB (556903-2153) är personuppgiftsansvarig och har allt ansvar kring hanteringen av personuppgifter.
Som nämnt ovan så värnar ASTM AB om att personuppgifter ska tillhöra personerna och inte någon annan annat än vid behov och medgivande. Detta innebär att vi har ytterst strikta riktlinjer för vem och varför som kan se personuppgifter. I detta fall inkomna personuppgifter via www.astm.se
, samt alla undersidor, hanteras på följande vis:
Kontaktformulär: Tas hand om av behörig företrädare för ASTM AB och delas endast med berörd personal inom bolaget, t.ex. vid inkommen fråga om en tjänst så diskuteras detta med personen som är ansvarig för den tjänsten för att kunna återkomma med ett så komplett svar som möjligt.
Spontanansökningsformulär: Tas hand om HR-ansvarig och delas med anställningsansvarig samt utvärderingsgrupp vid regelbundna urvalsprocesser. Den enda som har aktiv tillgång till dessa personuppgifter kommer att vara HR-ansvarig via vår skyddade databas.

All kontakt för GDPR och personuppgiftshantering sker på nedan, och endast på nedan, e- post. Alla frågor/kontakt gällande GDPR och personuppgiftshantering inkommen på annan e- post kommer att raderas och förkastas då det i sådana fall kommit fel och hanteras enligt vår policy om radering av mottagande av felaktiga mail.
gdpr@astm.se
Ni har alltid rätt att begära ut en lista på vilka personuppgifter vi har sparade samt kräva att vissa av dessa raderas och/eller rättas om de är felaktiga. För att använda dig av dina rättigheter ber vi dig att kontakta oss via ovan e-post.

Tillbaka till webbplatsen