Andersson&Sjöblom Technical Management

07.10.2021

Kvartalsmöte Q3/2021

Andersson&Sjöblom Technical Management

2021/10/06 Anordnades ett internt kvartalsmöte där alla företag inom ASTM Group deltog.
På mötet presenterades våra mål och förväntningar samt vår strategiska plan för nuvarande år.