Andersson&Sjöblom Technical Management

04.10.2023

KONFERENS I ISTANBUL

Andersson&Sjöblom Technical Management

ASTM deltog i en konferens som hölls i Istanbul den 4-5-6 september 2023.

Konferens i Istanbul före samman entreprenörer och investerare för världens ledande bygg-, energi- och investeringsprojekt. Genom att presentera dussintals projekt från flera länder var målet att öka intresset för dessa projekt och underlätta direkt kommunikation mellan intresserade parter och projektägare, och därigenom övervinna de negativa effekterna av byråkratiska hinder. Det syftade också till att bidra till ett större antal intressenters deltagande i internationella anbudsprocesser. Konferensen i Istanbul riktar sig specifikt till projekt i utvecklingsländer samtidigt som den visar upp internationellt öppna projekt i utvecklade länder. Genom att göra det underlättar det snabb överföring av kunskap, erfarenhet och teknologi mellan länder.