Andersson&Sjöblom Technical Management

AVSLUTADE PROJEKT

Vattenkraftverk - Zvornik

Andersson&Sjöblom Technical Management

KUND

Andersson&Sjöblom Technical Management

Vid vattenkraftverket Zvornik kommer turbinerna av de 4 befintliga enheterna att ersättas. Som led i förnyelsen av de fyra Kaplanturbinerna från år 1955, har löpringen och konan avlägsnats för att ersättas med nya delar som skall anslutas mot den befintliga strukturen.

 

Elnos Group har fått i uppdrag av Voith Hydro att ansvara för byte av samtliga turbiner (4st) vid vattenkraftverket i Zvornik som byggdes 1955. Vid detta arbete så kommer rivnings- och betongarbeten att utföras på plats där ASTMs funktion blir att vara tekniskt stöd till ELNOS Groups underentreprenör Gosa Montaza. Arbetet omfattar att ta fram projektanpassad kvalitetsdokumentation som säkerställer samtliga normkrav före-, under- som efter arbetets utförande. ASTM ska även på plats vara delaktig planeringen och val av utförande i samråd med byggentreprenören. Arbetet kommer att bedrivas under en 4-års period med start 2015