Andersson&Sjöblom Technical Management

PÅGÅENDE PROJEKT

VÄSTLÄNKEN - E05 KORSVÄGEN

VASTERGOTLAND

Projekttyp: BYGGLEDARE

Huvudservice: Tekniskt stöd

Valda tjänster: Infra järnväg

Andersson&Sjöblom Technical Management

KUND

Andersson&Sjöblom Technical Management

Projektet ”Västlänken” är en tvåspårig järnväg under mark och att det kommer att bestå av tre stycken stationer under mark. Stationerna kommer att flera uppgångar till markytan.
Den två spåriga järnvägen viker under mark vid Olskroken i väst och kommer upp vid Almedal i öst.
Stationerna under mark ligger vid Centralen, Haga och Korsvägen.
Göteborg kommer att kunna dubbla järnvägstrafiken när det här projektet är färdigt.
Det består av fyra delar Olskroken, Centralen, Haga, Korsvägen.

ASTM stöttar Trafikverket med en byggledare på etapp E05-Korsvägen. Byggledning sker för mark, betong och konstruktion.