Andersson&Sjöblom Technical Management

AVSLUTADE PROJEKT

OMRIKTARSTATION LITAUEN

OLAND

Projekttyp: PROJEKTLEDNING MARK- OCH BETONGARBETEN

Huvudservice: Tekniskt stöd

Valda tjänster: Transformatorstationer

Andersson&Sjöblom Technical Management

KUND

Andersson&Sjöblom Technical Management

ABB ska konstruera, bygga, leverera och installera omriktarstationen inklusive högspänningsutrustning såsom krafttransformatorer och tyristorventiler. Stationen, som kommer att förberedas för en planerad andra 500 MW blocket, beräknas vara i drift under 2015. Planerna är att LitPols elnät slutligen ska nå en kapacitet på 1 000 MW.

 

ASTM medverkade som projektledare för betong- och markarbeten direkt under ABBs projektledning. I arbetsuppgiften ingick att säkerställa kvalitetsarbetet både i fält och i dokumentationshantering inom de ställda tids- och ekonomiramar som projektet medgav.