Andersson&Sjöblom Technical Management

AVSLUTADE PROJEKT

Mälarbanan

Andersson&Sjöblom Technical Management

KUND

Andersson&Sjöblom Technical Management

Trafikverket planerar att bygga ut järnvägen från två till fyra spår genom Solna och Sundbyberg och i centrala Sundbyberg lägger vi ner järnvägen i en 1,4 kilometer lång tunnel. Trafikverket planerar även att ersätta Sundbyberg station med en ny pendel- och regionaltågsstation. Utbyggnaden av järnvägen genom Solna-Sundbyberg är den sista delen av utbyggnaden av Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll.
WSP´s roll är att göra en Systemhandling, Järnvägsplan och Miljökonsekvensbeskrivning åt Trafikverket. ASTM ingår i gruppen som gör Systemhandlingen.