Andersson&Sjöblom Technical Management

AVSLUTADE PROJEKT

Krångede-Horndal, Förbiledning Ljusdal 220 kV

Andersson&Sjöblom Technical Management

KUND

Andersson&Sjöblom Technical Management

Projektet "Förbifart Ljusdal" innebär förflyttning av en befintlig högspänningsledning. Tidigare hade ledningen en längd på 8,5 km. ASTM AB engagerades direkt av investeraren Svenska Kraftnät för att göra en detaljerad inspektion av kvalitetssystemen och övervaka gjutningen av betongfundamenten och uppförandet av de nya ståltornen.

Som projektledare och platschef är vår uppgift att övervaka utförandet, betongens kvalitet och hårdhet samt granskning och kontroll av projektspecifikationer, ritningar och kvalitetskontroll av hela projektet.