Andersson&Sjöblom Technical Management

PÅGÅENDE PROJEKT

GETINGMIDJAN - RIDDARHOLMEN

SODERMANLAND

Projekttyp: ARBETSLEDARE

Huvudservice: Tekniskt stöd

Valda tjänster: Infra Vägar och Broar

Andersson&Sjöblom Technical Management

KUND

Andersson&Sjöblom Technical Management

ASTMs roll i detta uppdrag är att jobba som ingenjör i fält med inriktning på arbetena som ska utföras på Riddarholmen.

Getingmidjan är en viktig del av Sveriges järnvägsnät och är en av de mest trafikerade sträckorna i hela landet, med ett snitt på ett tåg var tredje minut. Den befintliga anläggningen byggdes på 1950-talet och är inte anpassad för dagens trafik. Renoveringen är nödvändig för att möta dagens och morgondagens krav på pålitliga och hållbara resor och transporter.

Implenia Sverige AB tilldelades projektet i april 2017 för en kontraktsumma på 885 miljoner SEK. Kontraktet omfattar upprustning av en 2 km lång järnvägssträcka samt utbyte och reparation av tunga konstruktioner såsom broar och tunnlar. Fem järnvägsbroar och två gångbroar samt både Riddarholmstunneln på 120 meter och Södertunneln på 600 meter kommer att renoveras för att möta kraven. Projektet är beläget i hjärtat av Stockholm och passerar genom Riddarholmen, en plats med många kulturhistoriska byggnader som är både känsliga och värdefulla – kulturmiljön är därför en viktig aspekt. Det är ett mycket komplext projekt inom infrastruktur och Implenia löser därför logistiken främst på vatten med pontoner, båtar och annan tung marin utrustning. I samband med förberedande arbeten för Getingmidjan är Implenia redan på plats sedan 2016, Lilla Getingmidjan. Kontraktet är värt SEK 885 miljoner och startar under sommaren 2017 och tar cirka fyra år att slutföra.