Andersson&Sjöblom Technical Management

PÅGÅENDE PROJEKT

FS Gubbängen

Andersson&Sjöblom Technical Management

KUND

Andersson&Sjöblom Technical Management

Projektet FS Gubbängen, nummer 2819113, inkluderar konstruktion och komplett utrustning av ställverket i Gubbängen, Stockholm, samt byggandet av en kabelledning som förbinder denna med den närliggande ställverk. Investeraren är Ellevio och huvudentreprenören är Craftor som ansvarar för kvaliteten och dynamiken i hela arbetet.

Gubbängen

Ellevio har anställt ASTM för att övervaka konstruktionen av transformatorstationen och högspänningskablarna för att ansluta till den nya transformatorstationen. Arbetet utförs av Craftor som huvudentreprenör för alla arbeten till slutet.

ASTM:s roll är kontroll och kontinuerlig övervakning av kvaliteten på markarbeten, betong och andra medföljande arbeten som utförs på detta projekt, samt kontroll av teknisk dokumentation för dessa arbeten.