Andersson&Sjöblom Technical Management

AVSLUTADE PROJEKT

Bana Väg Flemingsberg etapp 1

Andersson&Sjöblom Technical Management

KUND

Andersson&Sjöblom Technical Management

Trafikverksprojektet Flemingsberg består av flera projekt och åtgärder på både väg och järnväg. Denna etapp omfattar förlängning av Regulatorbron, uppförande av en ny gång- och cykelbro med anslutningsvägar, schakter och omläggning av väg 226, lednings – och finplaneringsarbeten. Arbetena som utförs skapar plats för ett nytt järnvägsspår och ny perrong på Flemingsbergs station.

ASTM har i detta projekt uppgiften som byggplatsuppföljare avseende mark- och betongarbeten. Byggplatsuppföljarnas uppgifter är att följa arbetena på plats samt att vara en kanal mellan beställare, projektör och entreprenör för att säkerställa att projektet genomförs enligt de uppställda kraven gällande kvalitet, miljö, arbetsmiljö och ekonomi.