Aktuella projekt

I dagsläget jobbar vi på en mängd olika projekt. Här nedan presenterar vi kortfattat ett antal av dessa projekt. Vill ni ha mer information om dessa projekt och vad vi bidrar med, fråga oss gärna!

 • Flemmingsberg etapp 1

  Trafikverksprojektet Flemingsberg består av flera projekt och åtgärder på både väg och järnväg.

   

  Denna etapp omfattar förlängning av Regulatorbron, uppförande av en ny gång- och cykelbro med anslutningsvägar, schakter och omläggning av väg 226, lednings – och finplaneringsarbeten. Arbetena som utförs skapar plats för ett nytt järnvägsspår och ny perrong på Flemingsbergs station.

   

  ASTM har i detta projekt uppgiften som byggplatsuppföljare avseende mark- och betongarbeten. Byggplatsuppföljarnas uppgifter är att följa arbetena på plats samt att vara en kanal mellan beställare, projektör och entreprenör för att säkerställa att projektet genomförs enligt de uppställda kraven gällande kvalitet, miljö, arbetsmiljö och ekonomi.

  Beställare:

 • Getingmidjan - Stockholm

  Nu rustar Trafikverket en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor. Anläggningen byggdes på 1950-talet och är inte anpassad för dagens trafik. Upprustningen är nödvändig för att möta dagens och morgondagens krav på pålitliga och hållbara resor och transporter.

   

  ASTM ska för beställarens uppdrag planera och genomföra oberoende andrapartsgranskning av leveranser från totalentreprenör

  Beställare:

 • Ramavtal - Vattenfall services Nordic

  ASTM har tecknat ramavtal med Vattenfall Services Nordic avseende teknisk konsultation inom bygg- och anläggningsteknik. Avtalet är gällande till september 2019 och avser hela Sverige.

 • Tekniskt stöd, Ellevio

  ASTM AB har fått i uppdrag av ELLEVIO att vara tekniskt stöd för byggarbeten vid om- eller nybyggnation av fördelningsstationer i Stockholms regionen. Uppdraget består i att vara stöd i hela byggprocessen från projektering, produktion till överlämnande. Detta uppdrag kommer att pågå t o m 2019.

 • Förbifört Ljusdal

  Projektet "Förbifart Ljusdal" innebär förflyttning av en befintlig högspänningsledning. Tidigare hade ledningen en längd på 8,5 km. ASTM AB engagerades direkt av investeraren Svenska Kraftnät för att göra en detaljerad inspektion av kvalitetssystemen och övervaka gjutningen av betongfundamenten och uppförandet av de nya ståltornen.

   

  Som projektledare och platschef är vår uppgift att övervaka utförandet, betongens kvalitet och hårdhet samt granskning och kontroll av projektspecifikationer, ritningar och kvalitetskontroll av hela projektet.

 • Karlskronaviken,SALEM

  Projekterings- och byggledning för ett exploateringsområde i Rönninge.

  Utbyggnad VA och gator.

 • Startboxen, Solna stad

  Byggledning av och tekniskt stöd för gatuprojekt med konstbyggnad.

 • Släckvattenledning, norra station

  Arbetsplatsstöd och kvalitetsbevakning åt beställare.

   

  Projektet skall sammankoppla släckvatten mellan Södra Hagastaden och Norra Länken. Projektet omfattar gjutning av skyddsränna i betong för släckvatten rör samt montering och sammankoppling av släckvatten rör.

 • FSE101 - Förbifart Stockholm

  ASTMs uppgift är att agera tekniskt stöd vid kontraktfrågor.

   

  Om projektet (FSE101):

   

  Uppdraget tilldelades Hochtief och omfattar att bygga de anläggningsdelar som är längst söderut inom E4 Förbifart Stockholm.

   

  Entreprenaden omfattar:

   

  om- och nybyggnad av vägar

  en ny gång- och cykelbro

  en ny trafikplats

  Byggstart planeras till första halvåret 2018 och produktionen beräknas vara klar första halvåret 2022. Kontraktssumman är cirka 370 miljoner kronor.

  Läs mer

 • FSE401/403 - Johannelund/Lunda

  Projektinformation kommer snart.

 • NS14 - Teknisk Administration

  Projektinformation kommer snart.

 • KAbelförråd - Karlshamn

  Projektinformation kommer snart.

 • SN843 - vattenledning SLussen

  Projektinformation kommer snart.

 • E05 Västlänken - Korsvägen

  Projektinformation kommer snart.

 • Expansion - Västerås Hamn

  Projektinformation kommer snart.

 • Roslagsbanan - Åkersberga

 • Ställverk - Stackbo

  Projektinformation kommer snart.

 • Anbudshantering - Kraftledningar

  Projektinformation kommer snart.

 • Brf tangenten - byggnation

  Projektinformation kommer snart.

© Copyright Andersson & Sjöblom Technical Management AB

Webdesign by ESC Solutions

ASTM Group:

Svalgången 1, 724 81 Västerås

T: +46 (0) 21 120 488

E: info@astm.se

ASTM Västerås:

Svalgången 1, 724 81 Västerås

T: +46 (0) 21 120 488

E: info@astm.se

ASTM Beograd:

Palmotićeva 14, 11 000 Belgrad

T: +381 (0)60 155 44 02

E: info.beograd@astm.se

ASTM Banja Luka:

Dr. V. D. K. 19, 78 000 Banja Luka

T: +387 (0) 66 583 139

E: info.banjaluka@astm.se

© Copyright astm.se

Webdesign by ESC Solutions

 • SV