šta radimo

U jesen 2012. godine u Švedskoj je osnovana konsultantska kuća ASTM AB, sa usmerenjem da bude tehnička potpora u okvirima izgradnje, sa naglaskom na građevinski i energetski sektor. Cilj je bio strukturiranje  firme, sa visokim tehničkim znanjem u svim etapama izgradnje i fleksibilnost da radi kao investitor, na jednom projektu i poduzetnik, na drugom projektu.

više...

trenutni projekti

Danas realizujemo više različitih projekata. U nastavku prikazujemo neke od projekata.

više...

referentni projekti

Mi smo spremni za implementaciju projekata unutar i izvan granica Švedske.

U nastavku ćemo predstaviti neke od projekata i zaduženja koja smo radili u prethodnom periodu.

više...

kontaktirajte nas

Naša kancelarija je tu da odgovori na sva vaša pitanja o nama i kako možemo sarađivati. Možete nas kontaktirati putem e-maila ili putem telefona.

+46 (0) 21 120 488

 

info@astm.se

© Copyright Andersson & Sjöblom Technical Management AB

© Copyright Andersson & Sjöblom Technical Management AB

ASTM Group:

Svalgången 1, 724 81 Västerås

T: +46 (0) 21 120 488

E: info@astm.se

ASTM Västerås:

Svalgången 1, 724 81 Västerås

T: +46 (0) 21 120 488

E: info@astm.se

ASTM Beograd:

Palmotićeva 14, 11 000 Belgrad

T: +381 (0)60 155 44 02

E: info.beograd@astm.se

ASTM Banja Luka:

Dr. V. D. K. 19, 78 000 Banja Luka

T: +387 (0) 66 583 139

E: info.banjaluka@astm.se

  • SR

© Copyright astm.se

Webdesign by ESC Solutions

© Copyright astm.se

Webdesign by ESC Solutions