USLUGE

Cilj ASTM-a je da ponudi sve od pojedinačnih konsultantskih usluga do vođenja projekata u celosti. U nastavku je detaljna prezentacija usluga i konsultanata koje nudimo.

© Copyright Andersson & Sjöblom Technical Management AB

© Copyright Andersson & Sjöblom Technical Management AB

ASTM Group:

Svalgången 1, 724 81 Västerås

T: +46 (0) 21 120 488

E: info@astm.se

ASTM Västerås:

Svalgången 1, 724 81 Västerås

T: +46 (0) 21 120 488

E: info@astm.se

ASTM Beograd:

Palmotićeva 14, 11 000 Belgrad

T: +381 (0)60 155 44 02

E: info.beograd@astm.se

ASTM Banja Luka:

Dr. V. D. K. 19, 78 000 Banja Luka

T: +387 (0) 66 583 139

E: info.banjaluka@astm.se

© Copyright astm.se

Webdesign by ESC Solutions

© Copyright astm.se

Webdesign by ESC Solutions

  • SR