referentni

projekti

Mi smo spremni za implementaciju projekata unutar i izvan granica Švedske.

U nastavku ćemo predstaviti neke od projekata i zaduženja koja smo radili u prethodnom periodu. Ako želite saznati više o projektima i našim zadacima, molimo Vas pitajte nas!

ASTM GROUP

Ovde predstavljamo zadatke koje su izvršiili Andersson&Sjöblom Technical Management

 • Konverter stanica - litvanija

  ABB će projektovati, graditi, isporučiti i instalirati konverter stanicu, uključujući visokonaponsku opremu kao što su energetski transformatori i tiritorski ventili. Očekuje se da će stanica, planirana za drugi 500 MW blok, biti operativna u 2015-oj godini. Planovi su da će LittPols-ova mreža na kraju dostići kapacitet od 1 000 MW.

   

  STM je djelovao kao vođa projekta za betonske i zemljane radove direktno ispod ABB-a. Zadatak je uključivao osiguravanje kvalitete rada kako na terenu tako i na vođenju dokumentacije u okviru postavljenih finansijskih i vremenskih okvira.

   

  Naručioc:

 •  sjeverna stanica - ŠTOKHOLM

  Da bi se osiguralo povećanje kapaciteta puteva E4/E20 s juga, Trafikverket će između ostalog izvršiti gradnju dva priključna rampe - mosta. Bilfinger je izabran kao izvođac ovog projekta. U saradnji sa njima naš zadatak je ustanoviti sigurnu izgradnju mostova što znači provjeriti da su ispunjene sve norme i zahtjevi prilikom obavljanja betonskih radova.

  Naručioc:

 • HIDROELEKTRANA - Hissmofors

  Jedan od naših većih projekta, za NCC, bila je izgradnja hidroelektrane Hissmofors u Jämtlandu.

   

  Bio nam je dodijeljen zadatak pomoćnog šefa betonskih radova za NCC. Rad je uključivao planiranje i kontrolu u fazi izgradnje ali i kontakte sa šefom gradilišta i spoljnim podizvođačima.

  Naručioc:

 • Bromma aerodrom - Stockholm

  Sklopljen je ugovor sa gradom Stockholm-om, za obavljanje aerodromskih operacija, u trajanju sve do 2038-e godine. ASTM-ova uloga u misiji je bila, koordinirani menadžer za podprojekte i Sigurnost klasifikacija 3C aerodromskog dijela za manevrisanje.

   

  Naručioc:

 • Hidroelektrana - Zvornik

  Na hidroelektrani Zvornik dolazi do zamjene postojeća četiri agregata. U sklopu obnove četiri Kaplan turbine, izgrađene 1955. godine, biti će izvršeno uklonjanje i zamjenjivanje radnog kola i konusa, sa skroz novim dijelovima koji će se povezati sa već postojećom strukturom.

   

  ELNOS Group je u ime Voith Hydro-a odgovoran za zamjenu sve četiri turbine. U okviru ove modernizacije svo rušenje i betonski radovi biti će obavljani direktno na mjestu gdje će glavna funkcija ASTM-a biti tehnička podrška ELNOS Group-ovom podizvođaču Goša Montaža ad. Rad uključuje izradu projektno prilagođene dokumentacije kvaliteta kako bi se osigurali svi potrebni standardi prije, za vrijeme i poslije obavljenog posla. ASTM će direktno na mjestu biti uključen u planiranje i izbor dizajna zajedno sa izvođačem radova. Modernizacija HE Zvornik će biti završena u roku od četiri godine sa početkom 2015.

  Naručioc:

 • TEHNIČKE USLUGE - NCC

  Tokom leta 2016, ASTM AB je dopunila organizaciju projekta  NCC na novom sedištu ICA kao i proširenju kapaciteta Stockholm-a – Aerdoroma Bromma. Uz fleksibilnost i tehničku stručnost ASTM, ASTM je doprineo sa resursima za BAS-u ( koordinator bezbednosti izgradnje) i upravljanja projektima za zemljane radove i izgradnju vovovodne i kanalizacione mreže

  Naručioc:

 • TEHNIČKE USLUGE - Ramböll

  Ramböll är en ledande samhällsrådgivare med över 13 000 experter i Norden, Nordamerika, Storbritannien, Kontinentaleuropa, Mellanöstern och Indien och har en betydande representation i Asien, Australien, Sydamerika och Afrika söder om Sahara.

   

  Ramböll brinner för inspirerande och nytänkande lösningar som kommer kunder, slutanvändare och samhälle till nytta.

   

  ASTM skrev under hösten 2015 ett ramavtal med Ramböll som sträcker sig fram till 2018.

 • Gruvön - Tvornica Kartona

  BillerudKorsnäs je odlučio da investira oko šest milijardi švedskih kruna u novi pogon za proizvodnju papira, koji će biti najveći svetski proizvođač tetrapaka (LPB). Fabrika se nalazi u Grumsu cca. 3 milje zapadno od Karlstada, Švedska.

  ASTM ima ulogu da pomogne menadžerskom timu SWECO-a sa 2 resursa. Glavni fokus je nadgledanje izvođenja betonskih radova.

  Naručioc:

 • PROJEKT hjälta/helgum

  Svenska Kraftnät is expanding the national grid around Långsele as these stations are highly congested during the cold season. Work will be conducted at three locations. Two in Hjälta and one in Helgum. The station in Helgum will be a new construction while the two stations in Hjälta will be extended

  Vattenfall Services Nordic has been commissioned to carry out the project by Svenska Kraftnät. ASTMs role in the project is to assist Vattenfall Services Nordic with technical support on the construction, in the planning stage and with the actual construction. The technical support consists of planning, construction side follow-ups concerning quality, schedule and finances. The planning stage is underway with the goal to start the construction works in April 2017 and to be completed late 2018.

  Client:

 • Trafostanica - Kolbotten

  Svenska Kraftnät has hired INFRATEK to upgrade a substation in Kolbotten, Sweden. The new electrical system will be mounted on steel framework that will be anchored on the already existing concrete foundation. ASTM ABs task is to drill-test the quality of the current concrete foundation and present a written report on the outcome of the tests and to present a proposal of measures. ASTM will later be responsible for the planning and building of the selected measures.

  Client:

 • Zeleznicka pruga - Stockholm

  The Swedish Transport Administration plans to expand the railroad from two to four tracks through Solna and Sundbyberg, and to move the railroad down to a 1.4 km tunnel in central Sundbyberg. The Swedish Transport Administration also plans to replace Sundbyberg station with a new commuter and regional train station.

  The extension of the railway through Solna-Sundbyberg is the last part of the expansion of the Mälarbanan between Tomteboda and Kallhäll.

   

  WSP's role is to make a System Action, Railway Plan and Environmental Impact Assessment for the Swedish Transport Administration. ASTM is part of the group that does the System management.

 • trafostanica - Myttinge

  Management of construction work in the development of a switchboard in Myttinge.

   

  ASTM's task is to handle the entire process from drawing to the final inspection.

  Project management design

  Production management construction

  Surveying

  Quality control

  Control of concrete (Temperature, quality and crack analysis - ConReg)

  Technical administration (management and documentation of the entire process)

reference

zaposlenih

Ovde predstavljamo zadatke koji su obavljali zaposleni tokom prethodnog zapošljavanja

 • nuklearna elektrana - oskarshamn

  Odgovorni za betonske radove prve klase prilikom nastavka izgradnje reaktora 2. Projekt je uključivao planiranje proizvodnje u okviru koje bi se osiguralo izvršenje izgradnje u skladu sa švedskim zahtjevima i standardima.

  Naručioc:

 • hidroelektrana - Bålforsen

  Vođa projekta za novoizgradnju kontrolnog centra Bålfors hidroelektrane u Lyckelse (Švedska).

   

  Misija je obavljena kao zajednička izgradnja gdje je savjetodavna firma preuzela punu odgovornost, od planiranja do gotove izgradnje, u suradnji sa E.ON.-om.

  Naručioc:

 • hidroelektrana - Lasele

  Tehnička podrška na hidroelektrani Lasele (Švedska) 2011-2012 Tehnička podrška Andritz-u u radovima prilikom mijenjanja löphjulskammare i sugrörskona na hidroelektani u Lasele. Projekat je obuhvatao i rušenje i novoizgradnju betonskih konstrukcija.

  Naučioc:

 • vojni kampovi - afghanistan

  Osim upravljanja građevinskim projektom direktno na mjestu u vojnim kampovima u Afganistanu, također se vršila izvedba za pripremu građevinskih projekata u Švedskoj.

   

  Rad je uključivao nabavku materijala, raspoređivanje i upravljanje rada afganistanskih podizvođača. Sve to je obavljeno u suradnji sa državnom odbranom i organima za održavanje objekata specijalne važnosti.

  Naručioc:

 • Årsta most - Stockholm

  Projekat je obuhvatao izgradnju novog crvenog željeznićkog mosta preko Årsta uvale u Štokholmu, paralelnog sa starim Årsta mostom.

   

  Naš zadatak kao izvođaća bio je osim nadzora izvedbe betonskih radova, koji se odnose na stubove sa podzemnim radovima, i odgovornost nad kvalitetom, okolišem i radnom okruženju.

  Naručioc:

 • popravka mostova - Stockholms Län

  Rukovodilac gradilišta na kontrolisanim mostovima i povremenim servisnim poslovima.

  Opis rada na konstrukcijama: Rušenje postojećih ležišnih greda na obalnim stubovima pomoću  ”waterblasting”-a, armatura, oplata i izlivanje novih ležišnih greda na obalnim stubovima, zamena hidroizolacionog sloja, novi asfalt i nove ograde mosta. Neki od mostova preko vode su dodatno obezbeđeni zaštitom od leda napravljenom od nerđajućeg čelika postavljenog na prednjim zidovima.

  Naručioc:

 • PRISTANIŠTE - LARSBERG

  Work description: Demolition of the beam of slope, new sheat pile, steelcore piles, reinforcement, formwork and casting of a 75m new beam of slope, soil work for the preparations of new stops for the ferry and bus passengers.

  Client:

 • Most, crni tomok floden

  Inzenjer za materijale i kontrolu kvaliteta

  Izgradnja prednapregnutog, armiranog, viseceg betonskog mosta preko reke Crni Timok. Ukupne duzine 67m, 52m izmedju oslonaca. Konstruktivni system mosta je takozvani "Extradosed Bridge System", sistem koji je vizuelno slican sistemu sa kosim kablovima, ali sa znacajnim razlikama u preraspodeli dejstava izmedju kosog kabla I betonskog glavnog nosaca.

  Naručioc:

 • autoput E75

  Inzenjer za materijale i kontrolu kvaliteta

  Projekat obuhvata izgradnju 11 mostova razlicitih duzina i konstruktivnih sistema (od 12 do 250m) i 5 propusta.

  Beställare:

 • Vindfarm - Dolovo

  Tehnicki proracun i priprema za 35/400 kV podstanicu.

   

  Prvi veliki vetropark u Srbiji. Projekat sadrzi sve konstrukcije koje su neophodne za odrzavanje i prenos proizvedene energije, ukljucujuci betonske osnove i transformatorsku stanicu.

  Naručioc:

 • Substation - Belgrad

  Technical calculations

   

  Kompletna rekonstrukcija podstanice u beogradu, sagradjene 1958 godine. Projekat je bio u fazi planiranja koja se sastoji od tehnickih proracuna i pripreme radova neophodnih za rekonstrukciju.

  Naručioc:

 • most - Motorväg E80

  Organizacija, planiranje, operativno upravljanje projektom, kontrola kvaliteta.

   

  Izgradnja mosta za teski saobracaj.

  Duzina mosta L = 68.35m, sirina 13.75m,

  Most sa masivnim temeljima na prirodnoj steni, 4 stuba od armiranog betona sa lezisnim gredama.

  Pet montaznih prednapregnutih nosaca duzine L = 34.00m.

  Naručioc:

 • Nadvoznjak - Motorväg E80

  Organizacija, planiranje, operativno upravljanje projektom, kontrola kvaliteta.

   

  Izgradnja nadvoznjaka za teski saobracaj.

  Duzina nadvoznjaka L = 78.00m, sirina 13.75m

  Nadvoznjak sa masivnim temeljima na prirodnoj steni, 5 stubova od armiranog betona sa lezisnim gredama.

   

  2 x 6 = 12 montaznih prednapregnutih nosaca duzine L = 18.00m.

  2 x 6 = 12 montaznih prednapregnutih nosaca duzine L = 17.40m.

  Naručioc:

© Copyright Andersson & Sjöblom Technical Management AB

© Copyright Andersson & Sjöblom Technical Management AB

ASTM Group:

Svalgången 1, 724 81 Västerås

T: +46 (0) 21 120 488

E: info@astm.se

ASTM Västerås:

Svalgången 1, 724 81 Västerås

T: +46 (0) 21 120 488

E: info@astm.se

ASTM Beograd:

Palmotićeva 14, 11 000 Belgrad

T: +381 (0)60 155 44 02

E: info.beograd@astm.se

ASTM Banja Luka:

Dr. V. D. K. 19, 78 000 Banja Luka

T: +387 (0) 66 583 139

E: info.banjaluka@astm.se

© Copyright astm.se

Webdesign by ESC Solutions

© Copyright astm.se

Webdesign by ESC Solutions