Andersson&Sjöblom

Technical Management

Konsultantska firma ASTM AB osnovana je u jesen 2012. godine u Švedskoj. Orijentisana je da bude tehnička podrška u građevinarstvu, sa naglaskom na građevinski i energetski sektor. Cilj je bio izgraditi firmu sa visokim nivoom tehničkog znanja u svim fazama izgradnje i fleksibilnošću da radi kao investitor i/ili preduzetnik u zavisnosti od potreba klijenata. Moto ASTM AB-a je da naknadu određuju rezultati, a ne utrošeni sati.

ASTM d.o.o. Beograd osnovana je u junu 2016. godine, da sa istom filozofijom radi na balkanskom tržištu i vrši razmenu znanja sa ASTM AB.

ASTM Group, u kojoj posluju obe članice ASTM AB i ASTM d.o.o. Beograd, osnovana je krajem januara 2017. godine.

Tokom proleća 2018. godine osnovana je firma ASTM d.o.o. Banja Luka kao podrška u tehničkoj administraciji ASTM Groupi i klijentima.

POVEZANOST SA KUPCIMA

BUDUĆNOST

Kao kupac, možete izabrati da ASTM vodi projekt u celini ili ako želite, samo manji deo projekta.

U narednih nekoliko godina, ASTM Grupa će se proširiti sa nekoliko predstavništava koje će se nalaziti u različitim Evropskim državama. Sva predstavništva će raditi

sa filozofijom da sa visokim znanjem i fleksibilnošću pomognu svojim klijentima sa tehničkom podrškom u različitim etapama projekta.

ASTM GROUP

Andreas Sjöblom

Direktor

 

T: +46 (0) 725 655 491

E: andreas.sjoblom@astm.se

Emina Selmanovic

Planiranje i razvoj

 

T: +46 (0) 725 651 129

E: emina.selmanovic@astm.se

Erik Selmanovic

Business developer

 

T: +46 (0) 738 988 599

E: erik.selmanovic@astm.se

ASTM AB VÄSTERÅS

Jouni Stenman

Podpredsjednik | Tehnički konsultant

 

T: +46 (0) 725 651 603

E: jouni.stenman@astm.se

Nils-Olov Karlsson

Tehnički konsultant

 

T: +46 (0) 725 650 049

E: nils-olov.karlsson@astm.se

Martin Olsson

Tehnički konsultant

 

T: +46 (0) 725 650 033

E: martin.olsson@astm.se

Jonas Strömvall

Tehnički konsultant

 

T: +46 (0) 725 650 111

E: jonas.stromvall@astm.se

Damir Hajdarevic

Tehnički konsultant

 

T: +46 (0) 705 502 582

E: damir.hajdarevic@astm.se

Andreas Faye-Wevle

Tehnički konsultant

 

T: +46 (0) 727 327 835

E: andreas.faye-wevle@astm.se

Norbert Kloek

Tehnički konsultant

 

T: +46 (0) 702 693 508

E: norbert.kloek@astm.se

Lars Strömvall

Tehnički konsultant

 

T: +46 (0) 722 021 827

E: lars.stromvall@astm.se

Daniel Ekberg

Tehnički konsultant

 

T: +46 (0) 702 463 121

E: daniel.ekberg@astm.se

Nevena Basic

Tehnički konsultant

 

T: +46 (0) 705 650 521

E: nevena.basic@astm.se

Per-Åke Josefsson

Tehnički konsultant

 

T: +46 (0) 702 504 453

E: per-ake.josefsson@astm.se

Petar Petrovic

Tehnički konsultant

 

T: +46 (0) 725 143 903

E: petar.petrovic@astm.se

Tanja Simikic

Tehnički konsultant

 

T: +46 (0) 725 329 157

E: tanja.simikic@astm.se

Ivan Jeremic

Geodet

 

T: +46 (0) 725 650 109

E: ivan.jeremic@astm.se

Anna Andrén

Ekonomia

 

T: +46 (0) 704 202 255

E: anna.andren@astm.se

Katrin Munk

Tehnička administracija

 

T: +46 (0) 735 785 226

E: katrin.munk@astm.se

Mona Sjöblom

Administrativna pomoć

 

T: +46 (0) 725 657 400

E: mona.sjoblom@astm.se

Jan Tojkander

Tehnički podkonsultant

 

 

E: jan.tojkander@astm.se

Sten Rodenstam

Tehnički podkonsultant

 

 

E: sten.rodenstam@astm.se

New employment

Tokom 2020. godine ASTM Västerås planira da zaposli 3-6 tehničkih konsultanta.

ASTM d.o.o. BEOGRAD

Bojana Stevanovic

Podpredsednica

 

T: +381 (0) 601 554 400

E: bojana.stevanovic@astm.se

Aleksandar Savic

Geodet

 

T: +46 (0) 725 650 015

E: aleksandar.savic@astm.se

Jelena Tomasevic

Tehnička administracija

 

T: +381 (0) 601 554 416

E: jelena.tomasevic@astm.se

New employment

Tokom 2020. godine ASTM Beograd planira da zaposli 4 tehničkih konsultanta.

ASTM d.o.o. BANJA LUKA

Emina Selmanovic

Podpredsednica

 

T: +46 (0) 725 651 129

E: emina.selmanovic@astm.se

Milka Dzombic

Tehnička administracija

 

T: +387 (0) 66 583 139

E: milka.dzombic@astm.se

Jovana Pavkovic

Tehnička administracija

 

T: +387 (0) 66 583 139

E: jovana.pavkovic@astm.se

New employment

Tokom 2020. godine ASTM Banja Luka planira da zaposli 2-4 tehničkih administratora.

© Copyright Andersson & Sjöblom Technical Management AB

© Copyright Andersson & Sjöblom Technical Management AB

ASTM Group:

Svalgången 1, 724 81 Västerås

T: +46 (0) 21 120 488

E: info@astm.se

ASTM Västerås:

Svalgången 1, 724 81 Västerås

T: +46 (0) 21 120 488

E: info@astm.se

ASTM Beograd:

Palmotićeva 14, 11 000 Belgrad

T: +381 (0)60 155 44 02

E: info.beograd@astm.se

ASTM Banja Luka:

Đede Kecmanovića 19, 78 000 Banja Luka

T: +387 (0) 66 583 139

E: info.banjaluka@astm.se

© Copyright astm.se

Webdesign by ESC Solutions

© Copyright astm.se

Webdesign by ESC Solutions